Miks on vaja teraapiat …

Meie kiires elus muutub stress paratamatuseks. Muutub selliseks faktoriks, millega sul tuleb enda ja oma pere elus tegelema hakata.

Millal tulla vastuvõtule?

Pöördu mänguterapeudi poole, kui laps on:

– elanud läbi tõsise kriisi või muutuse (vanemate lahutus, lähedaste kaotus elukoha-, lasteaia- või koolivahetus vm);

– kogenud füüsilist või emotsionaalset vägivalda;

– käitumises agressiivne, sest tal on raske teisiti väljendada oma tundeid;

– madala enesehinnanguga, endassetõmbunud, kurb, häbelik, kartlik või ärev, rahutu, vihane, trotslik;

– kiusaja või kiusatav;

– haigestunud ja vajab pikaaegset ravi.

Mänguteraapia aitab:

– lapsel läbi mängu tegeleda turvalises keskkonnas talle olulise sündmusega;

– väljendada oma mõtteid ja tundeid;

– tulla toime oma tugevate tunnetega;

kirjeldada juhtunut;

– mõista enda ja teiste käitumist;

leida lahendusi;

– leppida muutustega;

suurendada eneseusku;

– olla julgem ja usaldavam;

– ennetada probleeme.